RETNINGSLINJER FOR FORENINGER

PRAKTISK INFO

Retningslinjerne skal sikre en god og ensartet afvikling af al hverdags- og weekendidræt samt alle idrætsarrangementer i Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC), så alle kan føle sig velkommen i en god stemning og atmosfære. 

 • Åbningstider

  RKIC har åbent alle hverdage kl. 08.00 – 23.00. og i weekenderne kl. 8.00 – 20.00. Adgang til omklædningsrum er fra 30 min. før/efter bestilt haltid - tidligst kl. 07.45 og senest kl. 23.30, medmindre andet er aftalt.

 • Indgang til hallerne

  Alle indgange kan benyttes med mindre andet er anvist. Rent praktisk kan nedenstående indgange benyttes for hurtig adgang til en bestemt hal:

  • Hal B og C – benyt Indgang Øst
  • Hal D – benyt Indgang Vest
 • Ferie og evt. reparationer

  I RKIC er der generelt åbent i alle skoleferier, på nær skolernes sommerferie. I skolernes sommerferie vil der som udgangspunkt være ændringer i vores åbningstider. På helligdage samt den 24. og 31. december holder hele RKIC lukket. Vær opmærksom på, at ved eventuelle reparationer i de enkelte haller vil der kunne forekomme aflysninger af haltider.

 • Brug af harpiks

  I RKIC er det tilladt at bruge harpiks i Hallerne C og D. Tilladelsen gælder kun inde i hallerne, ingen andre steder må der være/bruges harpiks.

 • Tilskuerpladser

  Der kan stilles vogne frem med stole, hvis foreningen i god tid har bestilt dem pr. mail på sport@rkic.dk. Foreningen fordeler selv og sætter stolene tilbage på stolevognene efter brug. Sker det ikke, vil foreningen blive faktureret for ekstra praktisk arbejde (kr. 350,- pr. påbegyndt time)

 • Lån af mødelokaler

  Det er muligt at låne et mødelokale til afholdelse af f.eks. bestyrelsesmøder, træner- og spillermøder mv., hvis et lokale er ledigt.

  Vær opmærksom på at RKIC kan aflyse eller hvis muligt flytte et booket møde, ved en kommerciel henvendelse. Foreningen stiller selv borde og stole op og afleverer lokalet i samme stand, som det er modtaget.

  Der skal betales for brug af tekniske hjælpemidler (PC, projekter/lærred mv.) Disse bestilles senest 3 dage før.

  Spiller/taktikmøder kan afholdes i taktikrummet i omklædningen ved Hal B og C.

 • Forplejning

  Al forplejning i forbindelse med afvikling af kampe og stævner samt ved afholdelse af møder, aftales direkte med RKICs restaurant på tlf. 4636 1060. Der må nydes medbragt mad og drikke i RKIC når caféen ikke er åben.

HALTIDER

Reservation af haltider sker gennem Foreningsportalen. Det sker på følgende måde:

 • Sæsonbookinger i hverdage:

  Hvert andet år sender foreningerne en ansøgning til Kultur og Idræt om haltider i de efterfølgende to år. Det sker i marts/april måned i ulige år.

 • Weekendbookinger:

  Hvert år sender foreningerne en ansøgning til Kultur og Idræt om haltider i weekenderne. Det sker i april/maj måned.

 • Booking af ledige haltider:

  I foreningsportalen kan foreninger selv løbende booke ledige tider op til 3 dage inden den ønskede dato. Ønsker en forening at booke en dato mindre end 3 dage før, skal der rettes henvendelse direkte til book@roskilde.dk (Roskilde Kommune kultur og Idrætsafd.)

 • Åben hal

  Konceptet ’Åben hal’ dækker over haltider, som ikke er blevet booket, men som frigives til Kultur og Idræts projekt om åben hal, hvor enhver kan komme ind fra gaden efter at have booket en hal eller en bane (f.eks. badminton). Tiderne kan bookes via Wannasport app.

 • Adgang til idrætshallerne

  (henvender sig til Idrætsudøvere og foreninger, som benytter formiddags- og tidlig eftermiddags tider)

  Adgang til idrætshallerne må kun ske i det tidsrum, der er booket i Foreningsportalen (f.eks. kl. 08.00 – 10.00). Det er ikke tilladt at opholde sig i hallen udenfor dette tidsrum. Det er tiden på uret, der hænger i hallen, som gælder. Holdet afslutter sin aktivitet 5 min før den bookede haltid udløber, så der er tid til at rydde op og gøre klar til næste hold. Ligeledes går næste hold ikke ind i hallen før deres haltid starter.

  Så vidt at det er muligt går RKIC’s personale i gang med at stille op, så snart et hold afslutter i hallen. Hvis det ikke er muligt, så vil der blive stillet op til baner/podiet/scene osv., når det nye holds haltid begynder. Hallen efterlades altid i samme stand som den ønskes modtaget.

 • Ved aflysninger af booket tider

  Der kan i foreningsportalen aflyses indtil 3 dage før den aktuelle bookingdato. Ønsker I at annullere en tid senere end 3 dage før den aktuelle dato, skal det ske direkte til Idræt og Kultur på book@roskilde.dk.

  Det er VIGTIGT, at I kontakter Idræt og Kultur med os i RKIC på cc sport@rkic.dk.

  Det kan nemlig være usikkert om en aflysning senere end 3 dage før, når hele vejen igennem systemerne, og vi vil så nødigt lave opsætninger i hallerne uden grund. Ved en aflysning på selve dagen kontaktes halvagten på 4041 4072 både hverdage og i weekender.

BRUG AF HUSET

Vi er mange forskellige brugere af Roskilde Kongres- og Idrætscenter så vis hensyn til ALLE. Anvisninger fra personalet fra RKIC skal til enhver tid følges. 

 • Gangarealer

  Det er ikke tilladt at benytte gangarealer til opvarmning mm. Opvarmning foregår enten i opvarmningsrum eller inde i selve hallerne.

 • Opvarmningsrum

  Alle brugere i RKIC kan benytte sig af opvarmningsrum, hvis ledigt. Ved brug af musik skal der tages hensyn til andre brugere.

 • Taktikrummet

  Alle brugere af RKIC må benytte sig af taktikrummet i kælderen.

 • Nøgler til omklædning

  En ansvarlig fra foreningen/arrangementet får udleveret nøgler fra kontoret til f.eks. dommeromklædning. Pågældende person har ansvaret for, at alle nøgler leveres retur til RKICs kontor.

  Sker det ikke indenfor 7 dage, vil foreningen blive faktureret for et nyt nøglesæt. Hvis en nøglebrik bortkommer koster en ny kr. 250,- plus moms.

 • Materialerum

  Alle har ansvar for at holde orden i eget bur, og ting må ikke stilles udenfor det henviste område. Materialerum- og område skal være pænt og tilgængeligt for alle brugere.

 • Styrkerummet i kælderen ved hal B og C (Roskilde Håndbold)

  Døren til styrkerummet skal altid være lukket, både af hensyn til den høje musik og fordi døren er en branddør. Brugerne skal have en nøglebrik eller lukkes ind af træner/leder fra Roskilde Håndbold, for at kunne benytte styrkerummet.

KAMPE & STÆVNER

Ansøgning om haltid til foreningernes kampe og stævner skal det ske direkte til Idræt og Kultur på book@roskilde.dk.

 • Udtrækning af tribuner

  Vi trækker gerne en tribune ud til tilskuere. Som Idrætsforening under folkeoplysningsloven gælder følgende vilkår:

  Der kan kun trækkes tribuner ud i eget booket tidsrum. Vær opmærksom på at i hal C ligger tribunerne på tværs af to spilleflader. Derfor er det kun muligt at få en tribune ud, hvis både hal C1 og C2 er booket. Det samme gælder for den store tribune i Hal D.

  Der skal senest en uge inden afviklingsdato gives skriftlig besked til RKIC, på mail: sport@rkic.dk, hvis der ønskes tribuner.

  Tribunerne ryddes for affald efter brug – sker det mod forventning ikke, vil foreningen blive faktureret for efterfølgende rengøring. Rengøring af tribuner efter brug kan foregå efter to forskellige modeller:

  • Foreningen sørger selv for rengøring af tribuner.
  • RKIC står for rengøringen, og foreningen betaler efter timeforbrug

  Der kan rekvireres et rengøringstilbud via RKIC. Vælger foreningen selv at gøre rent, vil der være instruktion ved personalet i RKIC, og det er muligt at låne udstyr til udførelsen. Hvis rengøringen ikke er tilstrækkeligt udført, forbeholder RKIC sig ret til at få den manglede rengøring udført efter timeforbrug, som foreningen vil blive faktureret for.

  Ved bestilling af tribuner senest en uge inden afviklingsdato skal det oplyses, hvilken model foreningen ønsker rengøringen udført efter.

 • Afvikling af kampe

  Al opstilling foretages så vidt muligt i starten af en reservation – bestilles senest 4 dage før (scoringsanlæg, udskiftningsstole/bænke, harpiksborde, tællerstole, mv.).

 • Brug af reklamer

  Det er tilladt, efter aftale, at sætte reklamer op i forbindelse med kampafvikling, arrangementer mm.

 • Stævner

  Ved stævner forventes det, at den arrangerende forening/klub går tilsynsrunder, mens arrangementet afvikles – det er jeres gæster.

 • Afholdelse af specielle stævner

  Husk altid at informere RKIC i god tid ved afholdelse af specielle stævner, f.eks. Regionsstævne, Sjællandsmesterskaber mv.

  Ved større stævner betaler forening/forbund for timer til ekstra halvagt og ekstra rengøring m.m.