• Herobanner BG

BÆREDYGTIGHED I ROSKILDE KONGRES- OG IDRÆTSCENTER

BÆREDYGTIGHED – EN HJERTESAG

I Roskilde Kongres- og Idrætscenter er bæredygtighed en hjertesag, og noget vi tager alvorligt. Som en del af møde-, idræts- og eventbranchen sætter vi nemlig vores aftryk på klimaet, og det har vi besluttet os for at gøre noget ved. Vi vil ikke bare løse opgaven gennem køb af klimakompensationer, men ved at gøre det hårde arbejde – så det gør vi, hver dag, alle mand.

Samtidig arbejder vi mod CO2-neutralitet og er allerede godt i gang på mange fronter. Vejen frem til et CO2-neutralt hus er dog lang og der er fortsat masser at tage fat på.

Af samme grund har vi valgt at arbejde mere fokuseret med tre af FN’s verdensmål:

GRØN DAGSORDEN OG ANSVARLIG VIRKSOMHEDSDRIFT

Roskilde Kongres- og Idrætscenter driver i alt fem af Roskilde kommunes store anlæg. Alle vores anlæg sætter et miljømæssigt aftryk - både direkte og indirekte - og ingen mere end byens store kongres- og idrætscenter med 13.500 m2 under samme tag.

Vores aktiviteter inden for kultur, idræt, møder, messer og konferencer påvirker selvfølgelig miljøet mest direkte. Det indirekte aftryk er straks mere kompliceret og omfatter bl.a. indkøb af materialer, aftaler med leverandører mv.

Derfor er det kun naturligt, at vi arbejder dedikeret med bæredygtighed og den grønne dagsorden. Ikke bare i vores store konferencecenter i Roskilde, men også i de mindre kultur- og idrætsanlæg, som vi har ansvaret for.

Vidste du fx, at Roskilde Kongres- og Idrætscenter:

  • er HORESTA Green Key certificeret siden 2018?

  • kan dokumentere, at 30 - 60 % af vores føde- og drikkevarer er økologiske?

  • bruger blødtvandsanlæg, hvilket halverer vores forbrug af rengøringsmidler?

  • indsamler og genanvender madaffald i samarbejde med Marius Pedersen A/S?

  • ejer en pappresser, som reducerer vores affaldsmængde og skåner miljøet?

  • har igangsat et projekt for opsamling og genbrug af regnvand?

  • har solceller på taget svarende til det årlige elforbrug i fire parcelhuse?

TRO, HÅB OG GRØNNE DILEMMAER

I Roskilde Kongres- og Idrætscenter er arbejdet med bæredygtighed jævnligt til diskussion. Det er den måde vi udvikler arbejdet på, og hele tiden bevæger os mod en mere ansvarlig forretningsmodel.

Den bæredygtige dagsorden bringer ofte nye dilemmaer på banen. Vi bliver konstant tvunget til at overveje, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation. Og vi forsøger at skelne mellem, hvad der ser godt ud på papiret, og hvad der rent faktisk batter i det store klimaregnskab.

I vores restaurant har vi kraftigt reduceret brugen engangskrus. Det medfører til gengæld, at opvaskemaskinen skal køre hyppigere for at vaske de almindelige porcelænskrus op. Er det bæredygtigt? Det er noget af det, som vi er i gang med at undersøge.

Vi har valgt at reducere brugen af engangskrus, fordi vi tror på, at det er det rigtige. For at kompensere for de ekstra opvaske har vi investeret i en ny energi- og vandbesparende opvaskemaskine. Om regnestykket giver et positivt resultat i sidste ende, er vi i gang med at regne på.

Bæredygtighedsstrategi 2022

BÆREDYGTIGHED SOM KOLLEKTIV BEVIDSTHED

Ved fælles indsats er det lykkedes os at nedsætte både vores strømforbrug og vores fjernvarmeforbrug væsentligt. Faktisk er strømforbruget nedsat med 31% og fjernvarmeforbruget med 36% over de sidste 6 år. Den bæredygtige bundlinje er et fast punkt på alle ledermøder, ligesom huset har en chef for bæredygtighed ansat. Det er dog vigtigt at understrege, at det er en samlet indsats fra hele huset og en fælles bevidsthed omkring grønne løsninger, der for alvor rykker.

En lang række af de bæredygtige tiltag, vi har foretaget gennem de seneste år, er gjort på opfordring fra medarbejdere og husets samarbejdspartnere. Det er ofte vores praktiske personale, der først får øje på nye muligheder og potentialer. Måske foreslår de, at vi indkøber en pappresse, så vi kan sælge vores pap og reducere antallet af afhentninger. Eller de får øje på, at der mangler automatisk tænd-sluk styring på lyset i en af vores haller. Så vi har lært at lytte og investere tid og ressourcer i projektet.

Vi arbejder mod et CO2-neutralt center, og selvom vi ikke kan sige noget om, hvornår vi når dertil, så har vi helt sikkert fat i den lange ende - sammen.

Bæredygtighedsstrategi 2022

NATURLIG OMTANKE

Når vores haller fyldes af messegæster eller DAD indtager scenen med fuldt udtræk på lys og lyd, så kræver det strøm. Og selvom vi konstant arbejder med energioptimering, så løser det ikke vores udfordring med et stigende elforbrug. Derfor har vi igangsat en række tiltag, der skal give vores strømkurve en positiv, grøn nedtur.

Vores ventilation tændes kun, når der er aktivitet i lokalet, og størstedelen af vores elektroniske udstyr har standby-funktion. Alle loftslamper udskiftes til LED, og samtidig har vi introduceret behovsstyret tænd-sluk i alle haller. I 2021 blev 90% af vores belysning i gangarealer og foyer udskiftet. I 2022 har vi udskiftet alle loftslamper i Hal D. Det er en investering i millionklassen, men med en årlig besparelse på 100.000 kr. i elforbrug, så er det penge givet godt ud.

På vores toiletter har vi selvfølgelig sørget for, at der er både stort og lille skyl, ligesom vandflowet i håndvaskene er reduceret. Vores rengøringsteam rengør kun lokaler, der skal i brug dagen efter, og mindst halvdelen af rengøringsmidlerne er miljømærkede.

Senest har vi investeret i et blødtvandsanlæg, som dels reducerer brugen af rengøringsmidler og dels mindsker kalken i vandet. For os er det rengøring, der giver mening – og bl.a. en af grundene til, at Roskilde Kongres- og Idrætscenter er Green Key certificeret.

MÆT MED GRØN SAMVITTIGHED

I vores restaurant er der også kommet mere bæredygtighed på tallerkenerne. Det betyder eksempelvis flere vegetariske retter på buffeten og dermed en reduktion af kødforbruget.

Vores kokke er barnligt begejstrede for råvarer i sæson. Både fordi de er sprængfyldt med smag, men også fordi de efterlader et mindre CO2-aftryk end råvarer, der skal dyrkes udenfor sæson. 30-60% af vores råvarer er økologiske, og en lang række leveres fra lokale producenter.

Madspild er desværre en del af ethvert køkken - også vores. Men vi har sat os for at gøre noget ved det! Dels ved løbende at arbejde med bedre udnyttelse af vores råvarer og mindske madspildet, men også ved at sikre, at vores madaffald bliver genanvendt. Sidstnævnte gør vi i samarbejde med Marius Pedersen A/S, der ugentligt afhenter, oprenser og klargør vores madaffald til bioforgasning. Det giver grøn samvittighed at vide, at næringsstofferne kommer tilbage til jorden, når vores madaffald bliver til biogas og gødning til lokale landmænd.

Mere om vores restaurant

EN DEL AF ET INNOVATIVT MILJØ

Selvom vi allerede har sat ind på mange fronter, så er vejen frem til et CO2-neutralt hus lang. Og vi ved, at det kommer til at kræve innovative løsninger at nå målet.

Roskilde Kongres- og Idrætscenter indgår i en række tværsektorielle partnerskaber. Her bliver der løbende udviklet, afprøvet og realiseret nye løsninger inden for bæredygtighed i Roskilde. I fællesskab ser vi på konkrete problemstillinger og løsninger på, hvordan vi løser vores daglige udfordringer på bæredygtighedsområdet.

Vi stiller os også gerne til rådighed, når andre har brug for at teste fremtidens bæredygtige produkter og services af i virkeligheden. For os er den eneste rigtige vej frem at være en del af en fælles tænketank. Fælles om de gode ideer. Fælles om processen. Men først og fremmest fælles om ansvaret for en grønnere fremtid.

Kontakt os