REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER

I forbindelse med at Roskilde Kongrescenter blev en del af Roskilde Kommune, ønskede man at bevare den virksomhedslignende struktur med en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for driften af selskabet og med en økonomi i et lukket kedsløb uafhængigt af kommunens økonomi. Som et resultatet af det blev der nedsat en selvstændig bestyrelse, som et §17, stk. 4-udvalg under økonomiudvalget. Som en del af den åbne kommunikationsstruktur, vil referater fra bestyrelsemøder kunne findes herunder, hvor de løbenden bliver lagt op i forlængelse af møderne og referatgodkendelse.

2019
2018