DIREKTION OG BESTYRELSE
DIREKTION
Rene-Sell-direktør

René la Cour Sell

Direktør

E-mail: rene@rkic.dk
Telefon: 4635 4072

BESTYRELSE

I forbindelse med at Roskilde Kongrescenter blev en del af Roskilde Kommune, ønskede man at bevare den virksomhedslignende struktur med en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for driften af selskabet og med en økonomi i et lukket kedsløb uafhængigt af kommunens økonomi. Som et resultatet af det blev der nedsat en selvstændig bestyrelse, som et §17, stk. 4-udvalg under økonomiudvalget. Bestyrelsen består af tre byrådsmedlemmer (herunder formanden) udpeget af Roskilde Byråd, et medlem udpeget af Roskilde Idræts Union, et medlem udpeget af ErhvervsForum Roskilde og en medarbejderrepræsentant.
Kongrescenterets nuværende bestyrelse betår af: