• Herobanner BG

DEMENSRAMTE MED TIL FÆLLESSANG

af

DEMENSRAMTE SYNGER SIG TIL GLÆDE OG FÆLLESSKAB

Musik, rytmer og poesi har måned efter måned skabt velvære og glæde for hundredvis af sangglade borgere, når der afholdes fællessang i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Og nu får borgere, der er ramt af en demenssygdom, også glæde af Sjælland Synger-arrangementerne i et nyt samarbejde mellem kongres- og idrætscenteret og Roskilde Kommunes Demensteam. Målet er at skabe glæde og ikke mindst styrke fællesskabsfølelsen for den demensramte gennem musikken. Samtidig er initiativet Roskilde Kongres- og Idrætscenters bud på, hvordan man som aktør i Roskilde kan tænke lokal velfærd ind i det daglige virke.

Demensramte Til Sj. Synger 696 X 854 Px 1

SANG OG MUSIK SOM SOCIALT REDSKAB

Mennesker, der rammes af demens, bevarer ofte deres musiske evner langt hen i sygdomsforløbet. Og særligt når de sproglige færdigheder rammes, så er musikken et sted, hvor man fortsat kan mødes med andre og føle sig en del af fællesskabet. Musik og sang er derfor ikke kun en glædesspreder og vej til sansestimulering men også et vigtigt redskab til socialt samvær for den demente.

’Vi er meget glade for, at Roskilde Kongres- og Idrætscenter har taget initiativ til at invitere nogle af vores demente borgere til fællessang. Der er ingen tvivl om, at det er aftener fyldt med masser af livsglæde, musiske minder og ikke mindst hyggeligt samvær for de borgere, der er ramt af demens, deres ægtefæller og de mange øvrige sangglade deltagere’ fortæller demenskoordinator i Roskilde Kommune, Tina Schumacher.

 

Demensramte Til Sj. Synger 696 X 854 Px 2

EN VELKENDT SANGSKAT

Programmet for Sjælland Synger-aftenerne varierer fra gang til gang, men sangskatten hentes hovedsageligt i den velkendte Højskolesangbog. Og netop dét er et vigtigt punkt for de demente, der har brug for det genkendelige element.

’Når man rammes af demens, kan det påvirke sproget, og nogle kan f.eks. have svært at læse en sangtekst. Selvom Højskolesangbogen byder på masser af nye sange, så gemmer den også på et stort fælles sangkatalog, som vi alle kan på rygraden. Til den første fællessangaften i kongres- og idrætscenteret sang vi bl.a. Shu-bi-duas ’Den røde tråd’, og det var tydeligt at se, hvordan netop dén sang formåede at gribe tilbage i en tekst og melodi, som alle husker – også de demensramte’ fortsætter Tina Schumacher

FREMTIDENS VELFÆRD SKABER VI SAMMEN

Samarbejdet omkring fællessang for borgere, der er ramt af demens, er et første bud på, hvordan man fra Roskilde Kongres- og Idrætscenter kan bidrage til øget lokal velfærd. Udgangspunktet er naturligvis kongres- og idrætscenterets styrkeposition; fællesskab, musik og oplevelser.

’Roskilde står, ligesom så mange andre byer, overfor en udfordring, når det kommer til at sikre den fremtidige velfærd. Det kommer til at kræve innovative løsninger og nye samarbejder at komme i mål, og her kan og skal vi som aktør byde ind. Vi håber, at vi med vores seneste initiativ kan inspirere andre virksomheder til at gentænke, hvordan de kan skabe meningsfulde samarbejder, som styrker vores lokalsamfund’ fortæller Stine Eisen, chef for bæredygtighed & egenproduktion i Roskilde Kongrescenter.

I Kongres- og Idrætscenteret har der gennem en årrække været arbejdet med fire bundlinjer, som alle vægtes lige højt. To af dem er bæredygtighed og sociale indsatser, hvilket det nye initiativ understøtter.

Der er foreløbigt planlagt to Sjælland Synger arrangementer, hvor demensramte borgere deltager med deres pårørende. Herefter vil ordningen blive evalueret, men Roskilde Kongres- og Idrætscenter ser gerne at tilbuddet forlænges, hvis det kan skabe glæde og samvær for lokale borgere, der er ramt af en demenssygdom.

MUSIK OG DEMENS

Mennesker med demens bevarer oftest deres musikalitet langt hen i sygdomsforløbet og derfor kan musik have stor betydning for mennesker med demens og deres relationer med andre. Når sang og musik inddrages i psykosociale indsatser, giver det bl.a. mulighed for at stimulere erindringer, og understøtte kommunikation og interaktion, som er vigtige elementer i de indsatser der forbedrer sygdomsforløbet. Musik og lyde indgår desuden også som et væsentligt element i sansestimulering.

DEL NYHEDEN MED DINE VENNER

OPLEVELSER I DIN INDBAKKE

FÆLLESSANG OG KONCERTER I ROSKILDE