• Herobanner BG

FIRE BUNDLINJER SÆTTER VORES KURS

af

Som samlende kulturinstitution har Roskilde Kongres- og Idrætscenter valgt at styre aktiviteterne efter fire bundlinjer, der sætter rammen for indsatserne.

Målene afspejler sig ikke kun i traditionelle økonomiske nøgletal. Der er opstillet fire bundlinjer, der adresserer vores aktiviteter, sociale ansvarlighed, bæredygtighed og økonomi.

 

FOKUS PÅ EN BÆREDYGTIG HAL

Udover de mange aktiviteter og events, der skaber økonomisk bæredygtighed, er det også vigtigt for ledelsen at tænke klima- og miljømæssig bæredygtighed ind i alle de aspekter. Derfor har kongres- og idrætscentrets tekniske personale minutiøst gennemgået de mange installationer for at analysere mulighederne for energibesparende tiltag. Særligt i en tid, hvor aktivitetsniveauet i det enorme bygningskompleks stiger.

-”Roskilde Kongres- og Idrætscenter er Green Key certificerede, fordi vi ved vores arrangementer i huset, vægter bæredygtige løsninger og processer højt. Det er vigtigt for os at vi kan måle på alle vores nøgletal indenfor energiforbrug, og derved gøre en aktiv indsats for at holde forbruget CO2-udledning nede.

Vi har investeret i flere målrettede tiltag for at spare på lys, varme og vand. En udskiftning af lyskilderne i hal C og renovering af varme- og ventilationsanlægget gav en besparelse på over 20 procent i 2016. Samtidig forsøger vi hele tiden at finde på nye tiltag til at mindske vores ressourceforbrug på. Lige nu er vi ved at afdække mulighederne for at bruge regnvand til rengøring og toiletskyl”, fortæller direktør René la Cour Sell.

Læs mere om bæredygtighed i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

 

EN DEL AF LOKALE ROSKILDE

En af vores vigtigste værdier er at være en del af lokalsamfundet og tage et samfundsmæssigt ansvar ved at hjælpe dér hvor vi kan og dermed også tager et socialt ansvar.

-”Vi føler et naturligt ansvar for at bidrage til og understøtte Roskilde Kommunens sociale ambitioner. Det gør vi dels ved at støtte op om et aktivt idrætsliv i Roskilde for bredden og eliten, dels ved at hjælpe sårbare borgere og samfundsgrupper, hvor vi kan”, fortsætter
René la Cour Sell.

FNS VERDENSMÅL SOM MÅL OG RETTESNOR

Der stilles skarpt på særligt 3 af de i alt 17 verdensmål i Roskilde Kongres- og Idrætscenter:

8: Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst. Fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

11: Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige.

12: Fremme ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion

I kongrescenteret fungerer verdensmålene som et mål og som rettesnor, der gør sig gældende i alle opgaver hos medarbejderne i kongrescenteret. I det seneste år har der flere gange været afholdt interne workshopmøder med alle medarbejderne, for bl.a. at se om idéer på tværs af afdelingerne, kunne bidrage til bæredygtige løsninger i huset. Møderne har bragt mange resultater med sig, og har desuden bidraget til, at vi tænker klimavenlige og bæredygtige løsninger ind i dagligdagens opgaver.

”ROSKILDE MØDER VERDENSMÅLENE” (18. JUNI)

René har desuden rakt hånden ud til de lokale virksomheder, gennem et partnerskab med Roskilde Kommune, CORO, Erhvervsforum, Roskilde Handel og RUC med en fælles ambition om at få målene til at leve i Roskilde.

Roskilde Kongres- og Idrætscenter gik ind i partnerskabet med ønsket om at være værtssted for forskellige erhvervskonferencer og workshops, hvor man ved at tale ind til FNs 17 Verdensmål for bæredygtighed.

Konferencen havde omdrejningspunkt i hvordan lokale virksomheder og organisationer kan drive forretning og samtidig arbejde med FN’s Verdensmål. Der kom mange spændende bud, da tæt på 100 små og store virksomheder fra forskellige brancher mødtes til minikonference i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.

-”Særligt for mindre virksomheder gælder det om at gøre tingene så enkelt og overskueligt som muligt og starte med små initiativer. Verdensmål kan sagtens begynde med små, jordnære idéer og initiativer, som at tage en elev ind eller samarbejde med universitetsstuderende for at fremme uddannelse”. siger René la Cour Sell.

TAG MED DRIFTSCHEFEN

I denne video fortæller driftschef Niklas Holst om hans dagligdag, samt nogle af de bæredygtige tiltag i Roskilde Kongres- og Idrætscenter, som han er særligt stolt af.

DEL NYHED MED DINE VENNER

HOLD DIG OPDATERET PÅ VORES NYHEDER